Fysiotherapie van de toekomst in een school van nu

Het vak fysiotherapie maakt een stormachtige ontwikkeling door. Net als in de rest van de gezondheidszorg krijgt de fysiotherapie steeds meer te maken met nieuwe technologische toepassingen, internationalisering, samenwerking met andere beroepsgroepen en ondernemersvraagstukken over bijvoorbeeld kostenbesparing en efficiëntievergroting. De fysiotherapeut van de toekomst is voorbereid op deze nieuwe ontwikkelingen.

Voorbereiding op de toekomst vraagt om bijzondere aandacht van de hogeschool. Wij streven ernaar om de beste kleine hogeschool te zijn, waar studenten bij voorkeur heen gaan om fysiotherapeut te worden. waarmee zij zich verbonden voelen en waarbij zij na hun afstuderen betrokken blijven. Wij zijn een unieke school, die eigenzinnig is in uitvoering en inhoud en die zich richt op doeners met het lef om zichzelf tegen het licht te houden.

Technologie & Fysiotherapie

De rol van technologie in ons leven groeit exponentieel. Smartphones zorgen dat je 24/7 up-to-date bent, wearables houden je hartslag en activiteit in de gaten en auto’s rijden op de autopilot. Ook de fysiotherapie krijgt een nieuwe dimensie door nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van robotica, virtual reality, serious gaming en health apps in de behandeling. Het toepassen van de technologie vraagt om nieuwe vaardigheden en een innovatieve instelling van de fysiotherapeut.

Internationalisering & Fysiotherapie

Globalisering neemt toe, ook in de fysiotherapie en het onderwijs. We zijn meer verbonden met en afhankelijk van andere landen. In het dagelijks leven kom je in aanraking met andere talen en culturen. Belangrijk is dat studenten internationaal competent worden in o.a. kennis, communicatie en samenwerking. Dit maakt hen kansrijker op de (internationale) arbeidsmarkt. Je ontwikkelt internationale competenties bijvoorbeeld door samenwerking met buitenlandse scholen, internationale stages en grensoverschrijdende projecten.

Samenwerken & Fysiotherapie

Multidisciplinaire samenwerking heeft als doel de beste zorg voor de patiënt te leveren. Fysiotherapeuten gaan daarom meer samenwerken met andere medici en paramedici, met onderzoekers, zorgverzekeraars, de overheid en industriële partners. Studenten moeten al op hun opleiding in contact komen met de verschillende disciplines en zo starten met het opbouwen van een netwerk.

Ondernemen & Fysiotherapie

Hoe lever je kwaliteitszorg die ook nog betaalbaar is? Hoe implementeer je innovaties in de praktijk? Hoe onderhandel je met zorgverzekeraars? Fysiotherapeuten krijgen steeds meer te maken met zulke vragen. Het is essentieel dat hieraan in de opleiding al aandacht besteed wordt. Zo is de afgestudeerde fysiotherapeut optimaal voorbereid op de zorgmarkt.

Research & Fysiotherapie

Er wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit van de zorg. Als fysiotherapeut moet je dan ook in staat zijn jouw behandelkeuzes te onderbouwen. Tijdens de opleiding leer je daarom om wetenschappelijk onderzoek te interpreteren en om zelf een (literatuur)onderzoek te doen. Studenten kunnen samen met docenten, PhD kandidaten en onderzoekers meedoen aan onderzoeken die relevant zijn voor de fysiotherapie.

Meer weten?

Lees op de website alles over onze voltijd- en deeltijdopleiding of stel een vraag. Je kunt je ook aanmelden voor een voorlichtingsavond of je direct inschrijven