Erkende en geaccrediteerde hbo fysiotherapie

Kwaliteit

THIM Hogeschool zet zich actief in om de beste fysiotherapeuten van Nederland op te leiden. We besteden uitgebreid aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de actualiteit van de lesinhoud. Om de kwaliteit te optimaliseren, werkt THIM intensief samen met het werkveld, de gezondheidsindustrie en andere opleidingsinstituten.

Geaccrediteerde en erkende fysiotherapie opleiding

De HBO-opleiding fysiotherapie van THIM wordt al 40 jaar erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en geaccrediteerd door de NVAO. Onze laatste beoordeling was in 2012. Je kunt ons accreditatieoordeel van de NVAO ook zelf bekijken! De erkenning wordt steeds voor een periode van 6 jaar afgegeven en loopt nu tot en met 2018. Lees alles over accreditaties op de website van de NVAO.

Reglement en Algemene Voorwaarden

Het is belangrijk dat je weet waar je aan begint. Lees daarom ook onze algemene voorwaarden door.

SROF en ENPHE

THIM maakt deel uit van het nationale StudieRichtingsOverleg Fysiotherapie (SROF) en is een gewaardeerd lid van het European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE).

NRTO Keurmerk

THIM Hogeschool is in het bezit van het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning van kwaliteit en professionaliteit voor private opleidingen en geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor THIM.

THIM conformeert zich aan de aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode. Ook is THIM via de NRTO aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.


NRTO logo