Lectoraat Innovatie in Fysiotherapie

Dr. Petra Siemonsma (PhD in revalidatiegeneeskunde) werd in september 2015 bij THIM Hogeschool aangesteld als lector in Innovatie in Fysiotherapie. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van onderzoek (TNO Life Style, UMC Utrecht, Nottingham Stroke Research Unit, UK) en een grondige klinische ervaring in de revalidatie (Reade Revalidatiecentrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht, eerstelijnszorg en revalidatie in Duitsland). Haar expertise heeft betrekking op de systematische integratie van multidisciplinaire (wetenschappelijke) kennis in de klinische praktijk. Haar motivatie is om de wetenschappelijke doelen en de klinische praktijkbehoeften nauwgezet in overeenstemming te brengen om wederzijds te profiteren.

Onderzoeksfocus

De onderzoeken van het lectoraat zijn gericht op twee gebieden:
1) verbetering en verruiming van het gebruik van multidisciplinaire kennis in rehabilitatie, vooral de toepassing van gedragsveranderingstechnieken en motorische theorieën in het klinisch redeneren en de revalidatie.
2) Toepassing en implementatie van nieuwe en bestaande technologieën als middel om de klinische revalidatiepraktijk en het dagelijkse leven van patiënten te verbeteren.

Dit onderzoek omvat zowel onderzoek als onderwijs, en vraagt actieve deelname van onderzoekers, studenten en docenten. Projecten krijgen vorm in actieve samenwerking met clinici, patiënten en partners uit zowel wetenschap als technologie.

Voorbeelden van actuele projecten zijn:
- De invloed van vermoeidheid op de prestaties van armbewegingen op Armeo Spring bij gezonde proefpersonen
- Validatie van C-Mill metingen voor evenwicht en gang
- Ontwikkeling van een testreeks voor zwakke ouderen, waaronder high tech en low tech testen
- Ontwikkeling van een database voor patiënt-relevante smartphone apps voor thuis
- Evaluatie van een 12-weekse lichamelijke interventie voor ouderen met Fitbit acceleratiemeters